Radni nie zgodzili się na zakaz sprzedaży alkoholu w miejscach nieprzeznaczonych do jego spożycia w godz. 23–6. Wykreślili ten paragraf z uchwały, w której ustalili zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu oraz maksymalną liczbę zezwoleń na alkohol.

Wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w Słupsku w miejscach nieprzeznaczonych do jego spożycia w godz. 23-6 chciał prezydent Słupska Robert Biedroń. Stosowny paragraf znalazł się w uchwale dotyczącej ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu oraz maksymalnej liczby zezwoleń na jego sprzedaż i podawanie, do której podjęcia obligują samorządy nowe przepisy.

Na wniosek przewodniczącej rady miejskiej Beaty Chrzanowskiej większością głosów (14 “za”, 4 “przeciw”, 1 “wstrzymujący”) sporny paragraf został w środę na sesji wykreślony z uchwały. Była ona przez nieuwagę głosowana dwukrotnie i ostatecznie ze zmodyfikowaną nazwą i treścią przyjęta została 16 głosami “za”, 2 “przeciw” i 3 “wstrzymującymi się”.

We wniosku przewodniczącej Chrzanowskiej znalazła się też prośba do prezydenta Biedronia o przeprowadzenie w ciągu miesiąca społecznych konsultacji na temat zakazu sprzedaży alkoholu. Chrzanowska nie wykluczyła, że jeśli po tych konsultacjach okaże się, że mieszkańcy chcą zakazu, to do podjętej uchwały zostaną wprowadzone zmiany i wykreślony paragraf po ponownym głosowaniu radnych do niej wróci.

Zapis o zakazie sprzedaży alkoholu wywołał dyskusję słupskich radnych. Zarzucali prezydentowi Biedroniowi nieprzeprowadzenie trójstronnych konsultacji, w których powinni uczestniczyć mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze miasta i służby porządkowe. Niektórzy mówili, że nie widzą różnicy między właścicielem sklepu a właścicielem restauracji – obaj to przedsiębiorcy i powinni móc prowadzić działalność na równych zasadach.

W dyskusji pojawiły się też głosy za wprowadzeniem zakazu jako jednej z metod pomocy ludziom dotkniętym chorobą alkoholową. Niektórzy radni przyznawali, że coraz więcej w Słupsku jest pijącej młodzieży. Zwracali jednak uwagę na konieczność większej aktywności straży miejskiej i policji.

Przyjętą w środę uchwałą radni ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dla piwa i napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu limit wynosi 300, dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5 do 18 proc., z wyjątkiem piwa – 280, dla wysokoprocentowych trunków – 250. Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu przeznaczonym do spożycia wyniesie 270, a poza miejscem sprzedaży – 560.

Radni ustalili również, że punkty sprzedaży i podawania alkoholu nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała, której wykonanie radni powierzyli prezydentowi Słupska, wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Ze względu na wykreślenie paragrafu dotyczącego zakazu sprzedaży alkoholu radni wycofali z porządku obrad uchwałę w sprawie czasowego odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię tutaj